Op 16 maart 2010 is het VESTING Bestuur 2010-2011 als volgt geconstitueerd:

VESTING Bestuur
Pim, Pieter, Jurjen, Myrthe en Fonkei

Voorzitter   Jurjen Boog
Coördinator bedrijfscontacten en vicevoorzitter   Pieter Tjerkstra
Secretaris   Myrthe Soer
Penningmeester   Fonkei Chan
Intern coördinator   Pim Hanssen
Back to top
Cancel