The former Symposium Commissie 2006-2007 consisted of Johan Bos (chairman), Brenda Grondman, Roel van den Hof, Anne Maaike Stienstra and Teun van der Veer.

Back to top
Cancel