De Conference Commissie 2012-2013 bestond uit Marieke Vollebregt (voorzitter), Maarten Muller (secretaris/penningmeester), Geeske Veenstra (dagcoördinator), Joyce Thomas (acquisitie) en Berend Ritzema (acquisitie).


V.l.n.r.: Berend, Geeske, Marieke, Joyce en Maarten

Back to top
Cancel