De Conference Committee 2013-2014 bestond uit Anke Konst (voorzitter), Ruben Peeperkorn (secretaris/penningmeester), Rosan Jansen (dagcoördinator), Tessa van de Werve (sprekers) en Chris Wijnbergen (bedrijfscontacten.


Achter v.l.n.r.: Ruben, Anke en Chris. Voor: Rosan (links) en Tessa (rechts).

Back to top
Cancel