De Congres Commissie 2008-2009 bestond uit Gianna Fabbro (voorzitter), Heidi Hamhuis (secretaris), Myrthe Soer (penningmeester), Jurjen Boog (externe betrekkingen) en Eelke de Jong (dagcoördinator).


Achter v.l.n.r.: Eelke, Gianna en Jurjen. Voor: Myrthe (links) en Heidi (rechts).

Back to top
Cancel