De Congres Commissie 2010-2011 bestond uit Lieke Kools (voorzitter), Claudia zunnebeld (externe contacten), Nika de Vries (penningmeester), Yun Li (secretaris) en Kevin Mann (dagcoördinator).

Back to top
Cancel