Het Freshmen Symposium van 2016 werd georganiseerd door Lucas van der Maas (voorzitter), Aranka van Dalen (secretaris/penningmeester), Tamar Smit (dagcoördinator), Rixt Swierstra (bedrijfscontacten) en Sander de Vries (bedrijfscontacten).

f.l.t.r. Sander de Vries, Tamar Smit, Laurens van der Maas, Aranka van Dalen, Rixt Swierstra

Back to top
Cancel