De Buitenlandse Reis Commissie 2008 bestond uit Johan Sanders (voorzitter), Martijn Westra (penningmeester/reiscoördinator), Maarten Kruijver (coördinator bedrijfscontacten) en Sjoerd Hoeksema (coördinator bedrijfscontacten).

Back to top
Cancel