De International Programme Committee 2013 bestond uit Wieke Boonstra (voorzitter), Hasse de Bie (penningmeester), Michiel uit het Broek (bedrijfscontacten) en Roos Nijzing (bedrijfscontacten).


V.l.n.r.: Hasse, Wieke, Roos en Michiel

Back to top
Cancel