De International Programme Committee 2014 bestond uit Jessica van der Kroef (voorzitter), Joris Vroegop (penningmeester/reisleider), Marian Krom (bedrijfscontacten) en Nynke Gerards (bedrijfscontacten).


V.l.n.r.: Joris, Marian, Jessica en Nynke

Back to top
Cancel