De VESTING Introductie Commissie 2013 bestond uit Joyce Thomas (voorzitter), Lisanne van Brussel (secretaris), Lise Boxum (penningmeester), Jeroen Westerbeek (kampcoördinator) en Thomas Veenstra (activiteitencoördinator).


V.l.n.r.: Lise, Jeroen, Joyce, Thomas en Lisanne

Back to top
Cancel