In 2017 the weekend took place in Westdorp and was organized by Sjoerd Spuijbroek (chairman), Marie Hiemstra (secretary), Floor van Kampen (treasurer), Tobias Witte (activity coordiantor) and Coert Schrijver (camp coordinator).

f.l.t.r.: Tobias Witte, Marie Hiemstra, Sjoerd Spuijbroek, Floor van Kampen and Coert Schrijver.

Back to top
Cancel